วิดีโอแนะนำวัด

สถิติการใช้เว็บไซต์

        พระครูสีลสังวร ชื่อเดิม พรหมา ฉายา กนฺตสีโล ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านนาแก้ว อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้บวช แล้วเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมอยู่ที่วัดปทุมวนาราม สมัยที่พระปัญญาภิศาลเถระ เป็นเจ้าอาวาสและได้รับตำแหน่งฐานานุกรรมที่พระสมุห์ ภายหลังได้ย้ายมาอยู่ที่วัดบรมนิวาส เมื่อท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ยังเป็นพระธรรมธีรราชมหามุนี เป็นเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส

         ท่านพระสมุห์พรหมา แสดงธรรมไพเราะเป็นที่ไว้วางใจของท่านเจ้าคุณพระธรรมธีรราชมหามุนี (จันทร์ สิริจนฺโท) จนถึงกับได้รับอนุญาตให้แสดงธรรมแทน และได้รับคำชมอยู่เสมอว่า พระสมุห์พรหมาแสดงธรรม ได้ดีแล้วแต่งตั้งให้เป็นพระครูธรรมธรพรหมา ท่านได้รับมอบหมายเหล่านี้เป็นกรรมวาจาจารย์ในการอุปสมบท กุลบุตรตลอดมาแม้ในการอุปสมบทพระราชเมธาจารย์ (ผิว ฐิตเปโม ป.ธ.๗) เป็นพระภิกษุท่านพระครูธรรมธรพรหมา ก็เป็นกรรมวาจาจารย์ด้วย

         ท่านพระครูธรรมธรพรหมาเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลนี้ พ.ศ. ๒๔๖๒ ซึ่งเป็นรอบร้อยปีของการเปลี่ยนแปลงสถานะของวัด คือเปลี่ยนแปลงจากวัดลิงขบมาเป็นวัดบวรมงคลราชวรวิหาร พ.ศ.๒๓๕๒–๒๔๖๒ ท่านพระครูธรรมมาธรมาอยู่ครั้งแรก เห็นวัดอยู่ในสภาพทรุดโทรม จึงเร่งรัดบูรณะ ปฏิสังขรณ์เป็นการใหญ่ โดยที่ได้ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ ได้ให้การอุปการะ และสนับสนุนกิจการต่างๆ ของวัด งานบูรณะจึงไม่เป็นอุปสรรค ในปี พ.ศ.๒๔๖๓ ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูสีลสังวร

การพัฒนาการศึกษา


         มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาที่วัดบวรมงคลมากขึ้น ได้มีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบทั้งแผนกนักธรรมและบาลีมากขึ้น ครูสอนพระปริยัติธรรมได้มาจากวัดบรมนิวาส ช่วยเหลือในการนี้มีหลายรูป เช่น พระมหาอุ่น ซึ่งภายหลังได้เป็นราชาคณะที่ พระอริยคุณาธาร ก็ได้มาเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมด้วย ท่านพระครูสีลสังวร (พรหมา) เป็นเจ้าอาวาส ๗ ปี

         ท่านได้เกิดความเบื่อหน่ายที่จะปฏิบัติงานส่วนนี้ จึงขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส กลับไปอยู่ภูมิลำเนาเดิม และทูลถวายพระพรขอรับพระบรมราชานุญาตลาสิกขาในภูมิลำเนาของท่านนั้นเองฯ >>>ไปที่รูปที่ ๑    ๓      ๕ 

เว็บไซต์วัดอื่น

 

เว็บไซต์น่าสนใจ

 

ปฏิทิน

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 83 คน กำลังออนไลน์

สมาชิกใหม่

  • may
  • ntest01
  • mtest
  • sinsar02
  • admin