วิดีโอแนะนำวัด

สถิติการใช้เว็บไซต์

         ท่านพระครูสีลสังวรรูปนี้ เดิมชื่อ อ่อน ฉายา พนฺธุโล ภูมิลำเนาเดิมอยู่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ท่านบวชแล้วเข้ามาศึกษา พระปริยัติธรรมอยู่สำนักวัดบรมนิวาส ในสมัยท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมธีรราชมหามุนี (จันทร์ สิริจนฺโท) เมื่อท่านพระครูธรรมธรพรหมา ย้ายมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรมงคล ท่านก็ย้ายมาด้วย

        เมื่อท่านพระครูธรรมธรพรหมา ได้รับสมณศักดิ์ เป็นพระครูสีลสังวร ตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง พ.ศ.๒๔๖๓ ท่านก็ได้แต่งตั้งให้เป็นฐานานุกรม ของท่านด้วยที่ตำแหน่งพระสมุห์ ท่านพระสมุห์อ่อน ได้ช่วยปฏิบัติงานทั้งด้านธุรการ และบริหาร ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เพราะท่านพระครูสีลสังวร (พรหมา) ใช้เวลาส่วนมากในการแสดงธรรม อบรมสั่งสอน โอกาสที่จะบริหารงานอย่างใกล้ชิดไม่ค่อยมี ท่านสมุห์อ่อน จึงช่วยเป็นกำลังสำคัญมาตั้งแต่แรก
        ครั้น พ.ศ. ๒๔๖๘ ท่านพระครูสีลสังวร (พรหมา) ได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้วกลับภูมิลำเนาเดิม และลาสิกขาในที่สุด ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ครั้งมีสมณศักดิ์ที่พระโพธิวงศาจารย์ ได้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธฯ ให้ทรงทราบพระองค์ ได้ทรงแต่งตั้งให้พระสมุห์อ่อนรักษาตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรมงคล ในปี พ.ศ.๒๔๖๙ ท่านเอาใจใส่ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดียิ่ง

         ในปี พ.ศ.๒๔๗๓ ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสีลสังวร ตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงแล้ว ก็ได้เอาใจใส่ในการปกครอง พระภิกษุสามเณรในวัดตลอดมาด้วยดี ได้ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งในด้านบาลีและนักธรรม ในสมัยนั้นได้เจริญขึ้นทุกด้าน ท่านพระครูเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลเป็นเวลา ๗ ปี มีความเบื่อหน่ายประกอบด้วยอาพาธด้วยโรคประสาท จึงได้ไปจากวัดบวรมงคลนี้โดยมิได้บอกกล่าว และมอบหมายการงานของวัดไว้กับท่านผู้ใดได้ดูแลปกครองพระภิกษุสามเณร ในวัดนี้แทน

>>>ไปที่รูปที่ ๑    ๓      ๕ 

เว็บไซต์วัดอื่น

 

เว็บไซต์น่าสนใจ

 

ปฏิทิน

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 74 คน กำลังออนไลน์

สมาชิกใหม่

  • may
  • ntest01
  • mtest
  • sinsar02
  • admin