วิดีโอแนะนำวัด

สถิติการใช้เว็บไซต์

เจ้าอาวาสรูปที่ ๖ 

พระเมธีธรรมสาร (วิวัฒน์ จิณฺณธมฺโม) ป.ธ.๕, น.ธ.เอก, ศน.บ.

ประวัติและผลงาน

 

                      พระเมธีธรรมสาร   จิณฺณธมฺโม ( วิวัฒน์   ชูเส้นผม )     อายุ  ๖๑  พรรษา  ๔๐

 

        วิทยะฐานะ  น.ธ. เอก      ป.ธ. ๕    วุฒิ    ปริญญาตรี

 

        เกิดวันที่  ๒๗  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๖ บิดา  นายเสม็น   

        มารดา  นางเติม  บ้านเลขที่   ๔๓  หมู่ที่ ๗   ตำบลนาดี       อำเภอมือง    จังหวัด  สุรินทร์

 

         บรรพชา  วันที่  ๑๘  เดือน มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๑๐

                         วัด  บูรพาราม      อำเภอ  เมือง   จังหวัด  สุรินทร์

                         พระอุปัชฌาย์  พระรัตนากรวิสุทธิ์ ( พระราชวุฒาจารย์ )        

  

         อุปสมบท  วันที่  ๒๒  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๗

                          ณ วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร  เขต  บางพลัด    กรุงเทพมหานคร

                          พระอุปัชฌาย์  พระสุมงคลมุนี ( พระราชเมธาจารย์ )                                               

         วิทยะฐานะ          

                  พ.ศ. ๒๕๑๕      สอบไล่ได้  น.ธ. เอก     สำนักเรียน  วัดบวรนิเวศวิหาร

                  พ.ศ. ๒๕๒๓       สอบไล่ได้  ป.ธ. ๕        สำนักเรียน  วัดบวรนิเวศวิหาร

                  พ.ศ. ๒๕๒๙    สำเร็จชั้น ปริญญาตรี (ศน.บ.)

                                          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

                  การศึกษาพิเศษ    ปกศ.  พม.

 

           งานการศึกษา

                  พ.ศ. ๒๕๑๙     เป็นครูสอนปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดบวรมงคล                   พ.ศ. ๒๕๓๓      เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

                  พ.ศ. ๒๕๓๕       เป็นผู้อำนวยการสำนักศาสนศึกษาวัดบวรมงคล

                  พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓   เป็นผู้อำนวยการ มหาประชาบดีเถรีวิทยาลัย

 

            งานเผยแผ่

           พ.ศ. ๒๕๒๐  - ปัจจุบัน     เป็นพระธรรมกถึกประจำวัดบวรมงคล กรุงเทพฯ

           พ.ศ.  ๒๕๓๕ - ปัจจุบัน      เป็นกรรมการ สนามสอบธรรมศึกษา

           โรงเรียนวัดบวรมงคลและสนามสอบธรรมศึกษาโรงเรียนศิริมงคลศึกษา                      

               

           งานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

            พ.ศ. ๒๕๓๗–ปัจจุบัน ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน   

            ระไซร์สองชั้น ตำบลนาดี   อำเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์

            พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็นกรรมการสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

 

            ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง            

                -  รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มมร.                 

                - เจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร รูปที่ ๕

                - ประธานมูลนิธิพระเทพญาณวิวิศิษฏ์                                                                   - ผู้อำนวยการสำนักศาสนศึกษาวัดบวรมงคล

 

เว็บไซต์วัดอื่น

 

เว็บไซต์น่าสนใจ

 

ปฏิทิน

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 97 คน กำลังออนไลน์

สมาชิกใหม่

  • may
  • ntest01
  • mtest
  • sinsar02
  • admin