วิดีโอแนะนำวัด

สถิติการใช้เว็บไซต์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบได้นักธรรม ประจำปีการศึกษาปี ๒๕๕๔ ทุกท่าน

นักธรรมชั้นตรี

กท ๖๑๕๔/๐๐๙๐ พระกิตติพงษ์ วชิรมโน มณีโชติ 28 1 บวรมงคล บางพลัด วัดบวรนิเวศวิหาร
กท ๖๑๕๔/๐๐๙๑ พระสุรวุฒิ ปญฺญาสาโร รักสุทธิ 25 1 บวรมงคล บางพลัด วัดบวรนิเวศวิหาร
กท ๖๑๕๔/๐๐๙๒ พระธีระวัฒน์ ทีปธมฺโม กระแสธีป 22 1 บวรมงคล บางพลัด วัดบวรนิเวศวิหา

 

นักธรรมชั้นโท

กท ๖๒๕๔/๐๐๐๙ สามเณรจุลภัทร   วรธรรม 16   บวรมงคล บางพลัด วัดบวรนิเวศวิหาร

 

นักธรรมชั้น เอก

กท ๖๓๕๔/๐๐๑๒ พระบัวลา สิริปญฺโญ แก้วบุญทัน 24 5 บวรมงคล บางพลัด วัดบวรนิเวศวิหาร
กท ๖๓๕๔/๐๐๑๓ สามเณรวุฒิพงษ์   มูลสุวรรณ 16   บวรมงคล บางพลัด วัดบวรนิเวศวิหาร

ขอมูลจาก http://www.gongtham.net

เว็บไซต์วัดอื่น

 

เว็บไซต์น่าสนใจ

 

ปฏิทิน

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 99 คน กำลังออนไลน์

สมาชิกใหม่

  • may
  • ntest01
  • mtest
  • sinsar02
  • admin