วิดีโอแนะนำวัด

สถิติการใช้เว็บไซต์

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
----------------
 

 

กรุงเทพฯ ๒๑ ธ.ค.-สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕ ขอให้คนไทยทุกคนน้อมนำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเป็นประจำวัน และประสบสันติสุขทั่วกัน พร้อมขอให้รำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสที่ปี ๒๕๕๕ เป็นปีที่พระพุทธศาสนาประดิษฐานอำนวยสันติสุขแก่ชาวโลกยาวนานถึง ๒,๖๐๐ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๕ ความว่า “ขออำนวยพรสาธุชนทั้งหลาย ตามคตินิยมของคนไทยทั่วไป เมื่อปีเก่าผ่านไปและปีใหม่กำลังมาถึง ต่างก็ปีติยินดี เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายว่า รอบปีหนึ่งของชีวิตได้ผ่านพ้นไปโดยสวัสดีมีสุข เป็นเหตุให้ชีวิตผ่านพ้นมาถึงช่วงปีใหม่ อันจะเป็นรอบใหม่ของชีวิต ที่ทุกคนต่างมุ่งหวังและปรารถนาที่จะให้ดำเนินไปด้วยความสวัสดีมีสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปสำหรับประชาชนชาวไทย ในรอบปีที่ผ่านมาคือ พุทธศักราช ๒๕๕๔ นับเป็นปีมหามงคลสำหรับชาวไทยทั้งมวล เพราะเป็นมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่ปลื้มปีติของพสกนิกรถ้วนหน้า และต่างพร้อมใจกันเฉลิมฉลองถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงเจริญพระราชสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลพระชนมสุขตลอดจิรัฐติกาล

และในรอบปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง คือ พุทธศักราช ๒๕๕๕ ก็นับได้ว่าเป็นปีมหามงคลสำหรับชาวไทยอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นปีที่พระพุทธศาสนาประดิษฐานอำนวยสันติสุขแก่ชาวโลกเป็นเวลายาวนานต่อเนื่องมาครบ ๒๖ ศตวรรษ ๒๖๐๐ ปี พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงจัดให้มีการเฉลิมฉลอง อันเป็นการรำลึกพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ เพื่อให้สถิตดำรงอยู่คู่โลกตลอดกาลนานการที่ชีวิตและวันเดือนปีจะดำเนินไปโดยสวัสดีได้นั้น ควรที่ทุกคนจะได้เรียนรู้และน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอนไว้มาประพฤติปฏิบัติเป็นประจำวัน เพราะพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้น คือ ความจริงของชีวิต ที่ทุกคนควรรู้ควรปฏิบัติ ซึ่งเมื่อน้อมนำมาปฏิบัติจริง ก็ย่อมจะให้ผลดีจริงแก่ชีวิตตามควรแก่การปฏิบัติ  เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๕ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลบารมี อำนวยให้สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เจริญพระราชสิริสวัสดิพิพัฒนสุขทุกประการขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล อำนวยอวยพรชัยให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เจริญอายุ วรรณ สุข พล และประสบสันติสุขทั่วกัน.-สำนักข่าวไทย

ที่มา : http://www.mcot.net

ภาพจาก : http://www.dhammajak.net

เว็บไซต์วัดอื่น

 

เว็บไซต์น่าสนใจ

 

ปฏิทิน

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี ผู้ใช้ 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 79 คน กำลังออนไลน์

สมาชิกใหม่

  • may
  • ntest01
  • mtest
  • sinsar02
  • admin